17 Ekim 2012 Çarşamba

Kişiliği , Kişilikle İlgili Temel Kavramları ve Kişiliği Etkileyen Temel Faktörler

KİŞİLİK NEDİR ? 
Kişilerden söz ederken "hoş" "canlı" "mutlu" "mutsuz" "iyilik yapan" "güçlü" gibi tanımlamalar kullanırız. Burada anlatılmak istenen, bireyin gösterdiği davranış özellikleridir.
Kişilik, bir bireyin tüm ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir.
Asıl olan, kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün olmasıdır. Bireyin belleği, dış görünüşü, direnme süresi, sesi ve konuşma tarzı, tepki hızı, sporculuğu gibi özelliklerinin hepsi o insanın kişiliğini betimlemede önemlidir.

KİŞİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

 
1-) Huy (mizaç): Kişiliğin biyolojik ve fizyolojik yönüdür. Kişiliğin bu yönü doğuştan getirilir ve değiştirilemez. Sinirlilik, neşelilik, içe dönüklük, dışadönüklük, soğukkanlı olma gibi kişiliğin özellikleri mizaçtır.
2-) Karakter: Bireyin toplumun sosyal değerlerine uygun davranış gösterme özelliğidir. Yani kişiliğin ahlaki yönüdür. Çevreden kazanılır ve eğitim ile şekillenir. Dürüstlük, sevecen olmak, sahtekâr olmak, mücadeleci, sorumsuz olma gibi ifadeler karakter özelliğidir.
3-) Tutum: Bir kişinin herhangi bir nesneye veya duruma karşı genel bir duygusunu, değerlendirmesini veya belirli şekilde tepki göstermesini ifade eder. Bu tepki veya değerlendirme olumlu da olabilir olumsuz da olabilir. Tutumlar kişiye özgüdür.
4-) İstidat (Yatkınlık): Bireyde doğuştan var olan ama ortaya çıkmamış özellikleridir.
5-) Yetenek: Doğuştan insanda var olan istidatların çevrede işlenerek işe yarar hale getirilmesidir. Yani istidatları ortaya çıkmış halidir.
6-) Benlik: Bireyin kendi kimliğidir. Bireyin kendisine ilişkin algılarıdır.
7-) Özgüven: Bireyin kendisine tam güvenmesidir. Bireyin kendisiyle barışık olmasıdır. Yapacaklarını başaracağına ilişkin olumlu duygularıdır.
8-) Benlik saygısı (Özsaygı):Kapasitesini bilmesidir. Kendisini sevmesidir. Duygularını tanıması ve kabullenmesidir. Risk alabilmesidir. Fiziksel özelliklerini benimsemesidir.

KİŞİLİĞİMİZ ŞUNLARDAN OLUŞMAKTADIR
1. Bedensel özelliklerimizi nasıl değerlendirdiğimiz (bedenimizi nasıl algıladığımız yani: güçlü, güzel, yakışıklı, uzun boylu, renkli gözlü, sarı saçlı, kumral tenli, ela gözlü, sivilceli, yakışıklı değil, güzel değil, çirkin, aşırı kilolu, kısa boylu vb.)
 2. Düşünce biçimimiz kendimizde var olan bedensel ya da ruhsal durumları kabul etmek ve onunla uyum içinde yaşamasını sürdürmek ya da nefretle bakıp sürekli kendi içinde çelişkiler yaşamak)
 3. Ruhsal Özellikler Bedenimizi ve düşünce biçimimiz bizim psikolojik durumumuzu etkilemekte. Bedensel özellikleri kabullenme, bunu düşüncelerle destekleme yaşanıyor ve çevre ile girdiğimiz ilişkiler de normalse ruhsal yönden de kişilik oluşumuna destek sağlanmış olur
BİR İNSANIN KİŞİLİĞİ NELERDEN ETKİLENEREK OLUŞUR
* Bireyin kendini algılaması - Benlik Algısı

* Ailenin çocukla girdiği iletişim, sevginin yeterli olması ya da yeterli olmaması, - Aile

* Yakın çevrenin ve akrabaların özellikle çocukluk döneminde kişiye verdiği değer - Çevre

* Arkadaş çevresinin, bireyin beklentisi doğrultusunda onay vermesi ve onu kabullenmesi – Arkadaş Grupları

* İçinde yaşadığı toplumun yapısı – Toplumsal Özellikler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder